fbpx

Viisivaihteisia hevosia

Gaedingakeppni eli Gæðingakeppni -säännöt

sääntöjen vapaa suomennos (Hanna Hirvonen, päivitetty 2023)

Johdatus Gæðingakeppniin

Gæðingakeppni on islantilainen, vuosisatainen perinne, jolla arvioidaan hevosen laatua ja
ratsastusominaisuuksia. Gæðingakeppnin tarkoituksena on tuoda esille hevosen voima,
energia ja karisma. Kilpailulaji on kehittynyt sopivaksi kaiken ikäisille ratsastajille ja
kaikenlaisille hevosille. Kaikki varusteita, kengitystä ja kilpailutuomioistuimia koskevat
säännöt ovat samat kuin FIPOssa. Tuomarien arvosteluohjeistus eli guideline-ohjeet ovat
kaikkien saatavilla, ja ne ovatkin suositeltavaa lukemista jokaiselle lajista kiinnostuneelle.

Kilpailun ydin on siis itse hevonen. Nuorempien ratsastajien luokissa kuitenkin arvostellaan
myös istunta ja avut. Lasten luokassa istunnan ja apujen osuus on 50% koko
pisteytyksestä ja nuorten luokassa ne lasketaan mukaan yhden askellajin (ohjelmanosan)
arvoisena. Nuorten aikuisten luokassa kaikki askellajit ovat yhtä arvokkaita samoin kuin
hevosen muoto ja vilja eli eteenpäinpyrkimys. B-flokkurissa eli aikuisten nelikäyntiluokassa
sekä muoto että eteenpäinpyrkimys lasketaan kumpikin kaksinkertaisina. A-flokkurissa eli
viisikäyntiluokassa kerrotaan kahdella töltti, passi, muoto ja eteenpäinpyrkimys. Painotus
arvostelussa on hevosen karismassa, voimassa ja muodossa. Gæðingur- sanaa on vaikea
kääntää. Se voisi tarkoittaa parasta laatuhevosta, ja se kuvaa sitä mitä lajissa etsitään:
vauhtia, liikkeitä, askellajeja, voimaa ja vapautta, jotka on asetettu yksinkertaisten ja
selkeiden sääntöjen raameihin.

Katso islantilaisten esittely lajista: (avautuu uuteen ikkunaan)
https://fb.watch/h_agPjKtTp/


Gæðingakeppni-kilpailu
Johdanto
1.1. Tavoite
Gæðingakeppni-kilpailun tavoitteena on löytää paras hevonen, jota islantilaiset kutsuvat
Gæðinguriksi: hevonen, jota on ilo ratsastaa ja nautinto katsella. Tuomareiden tulee pitää
mielessään seuraavat seikat tällaista hevosta etsittäessä.

1.2. Eteenpäinpyrkimys/innokkuus
Ensimmäinen ja tärkein tekijä Gæðingakeppnin arvostelussa on hevosen luontainen
eteenpäinpyrkimys ja innokkuus. Eteenpäinpyrkimyksen ja luonteen tulee tuoda esille
hevosen parhaat ominaisuudet häiritsemättä niitä. Suurin painoarvo on innokkuudella.
Innokkuuden ei tulisi olla liian herkkää, vaan sen tulisi mahdollistaa hevoselle kaiken
suorittamisen vapaasti ja iloisesti.

1.3. Tahti ja koordinaatio
Askellajin tahdin arvostelu on tärkeää. On kuitenkin muistettava, että pelkkä tahti ei tee
ihanteellista ratsua. Puhdaskin tahti saattaa olla jäykkää ja siitä voi puuttua sujuva rytmi,
jolloin se ei ole ratsastajalle täysin mukavaa. Hevosen on oltava myös pehmeä ja joustava.
Tuomarin tulee arvioida sitä, miten hyvin tyyli, tahti ja liikkeiden koordinaatio näkyy
kaikissa ratsastetuissa askellajeissa. Esimerkki: Askeleen korkeus ja energia, joka luo
joustavuutta, liikettä ja taipuisuutta tuottaa korkeammat pisteet. Toisaalta pisteet saattavat
laskea, jos tuomarin mielestä hevonen kantaa itsensä liian korkeana, liikkeet eivät ole
hallitut ja hevonen on jäykkä ja mekaaninen.

1.4. Liike ja vauhti
Pitkät askeleet ja energiset liikkeet ovat arvostettuja, etenkin jos ne yhdistyvät korkeisiin
jalan liikkeisiin. Etujalkojen liikkeen tulee olla takajalkojen liikkeiden kanssa
koordinaatiossa, ja tuomarin tulee seurata tätä ja joko laskea tai nostaa pisteitä
näkemänsä mukaan. Liioiteltujen jalkojen liikeratojen, jotka vaikuttavat haitallisesti vauhtiin
ja etenemiseen, tulisi vähentää pisteitä.

1.5. Hevosen muoto ja liikkeet
Elegantti ja uljas olemus sekä joustavat, ylpeät liikkeet ovat hyvän hevosen
tavaramerkkejä, ja niiden tulee ehdottomasti (alkutekstin mukaan jopa dramaattisesti!)
nostaa pisteitä. Vanha islantilainen ratsuhevosen määritelmä on: ”Ratsun liikkeiden tulee
olla kevyitä, elastisia, korkeita, joustavia, selkeitä, vapaita ja hyvässä muodossa.” Tämä
kuvaus on edelleen voimassa, ja onkin pidettävä tuomittavana kaikkea, mikä vähentää
hevosen joustavuutta ja liikkumisen vapautta, kuten liioiteltuja jalkojen liikkeitä, jotka eivät
ole koordinaatiossa hevosen muun liikkumisen kanssa. Gæðingakeppnin tuomaroinnin
tulisi perustua näihin perusasioihin.

                       

2. Gæðingakeppnin arvosteltavat osiot

2.1. Käynti
Käyntiä esitetään 20 hevosenmittaa tai vähintään puolet radan pitkästä sivusta, jotta
saavutetaan keskiverto- tai sitä korkeammat pisteet.

2.2. Ravi
Saavuttaakseen minimipisteet hevosen tulee ravata rikkomatta vähintään 10
hevosenmittaa ja keskiverto- tai korkeammat pisteet saadakseen on ravattava vähintään
yksi kokonainen pitkä sivu.

2.3. Hidas töltti
Saavuttaakseen keskiverto- tai sitä korkeammat pisteet on esitettävä vähintään
kokonainen pitkä sivu 300 m radalla tai vastaava matka suoralla radalla.

2.4. Lisätty töltti
Kuten hitaassa töltissä, mutta saadakseen keskiverto- tai sitä korkeammat pisteet tempon
on oltava selkeästi nopeampaa kuin keskitempo.

2.5. Laukka
Saavuttaakseen keskiverto- tai sitä korkeammat pisteet on esitettävä laukkaa vähintään
kokonainen pitkä sivu 300 m radalla. Hevosen on laukattava energisesti ja hyvässä
tasapainossa. Tahdin on oltava puhdas ja liikkeiden joustavia. Laukassa korkeammat
pisteet saavuttaa selkeän lisäyksen avulla. Laukannoston on tapahduttava pehmeästi ja
hidastuksen ilman jäykkyyttä tai vastustelua.

2.6. Töltti A-flokkurissa
Vapaavalintainen tempo, joskin temponvaihteluiden näyttämisestä saa korkeammat
pisteet.

2.7. Passi
Saavuttaakseen keskiverto- tai sitä korkeammat pisteet hevosen on oltava
selkeätahtisessa passissa vähintään 100m. Saadakseen korkeimmat pisteet passiin on
siirryttävä energisestä laukasta ja passisuorituksen on oltava hyvin energinen ja virheetön.
Passiin siirtymisen tulee olla pehmeä ilman vastustelua ja hidastuksen vaivatonta.

2.8. Eteenpäinpyrkimys/innokkuus
Eteenpäinpyrkimys viittaa hevosen luonteeseen ja temperamenttiin eli innokkuuteen,
rohkeuteen, energiaan, kuuliaisuuteen ja apuihin vastaamiseen.

2.9. Muoto
Tämä viittaa ennen kaikkea hevosen muotoon ratsastettuna eli ryhtiin, pään asentoon
sekä kokonaismuotoon, liikkeisiin ja olemukseen sekä siihen, miten hevonen vastaa

ratsastajan apuihin. Tässä arvioidaan myös ratsastajaa: hänen käyttäytymistään,
varusteitaan, istuntaansa, ohjaskontaktia ja muiden apujen käyttöä.

3. Kilpahevosista, ratsastajista ja varusteista

3.1. Oikeus kilpailla ja ilmoittautua
Kaikilla yli 5-vuotiailla koulutetuilla hevosilla, joiden omistajat kuuluvat FEIFin alaisiin
järjestöihin (Islannissa LH:n alaisiin) on oikeus kilpailla, jos ne täyttävät näissä säännöissä
määritellyt ehdot. 5-vuotiaalla hevosella ei saa kilpailla kuin yhdessä luokassa saman
tapahtuman aikana. Islannissa sama hevonen ei saa edustaa kuin yhtä kerhoa
kalenterivuoden aikana. Tästä voidaan tehdä poikkeus hyväntekeväisyyskilpailujen ja
tapahtumien kohdalla.

(Vain Islannissa) Hevonen, joka on siitostallin tai jalostusyhdistyksen omistuksessa, voi
kilpailla Gæðingakeppni-kilpailussa, jonka järjestää kerho tai LH, jos tila tai joku sen
omistajista on kerhon tai LH:n jäsen. Yhdeltä hevostilalta voi edustaa vain yhtä kerhoa,
noudattaen samoja sääntöjä kuin yksittäiset kerhojen jäsenet. Jalostusnäyttelyissä esitetyt
hevoset eivät saa osallistua Landsmótin tai Fjórðungsmótin Gæðingakeppni-kilpailuihin,
paitsi jos osallistuvat jalostusnäyttelyssä vain jälkeläisesittelyyn.

3.2. Ratsastaja
Kun hevonen esiintyy tuomarien edessä, sen ratsastajan tulee olla hevosen omistaja tai
tämän valitsema ratsastaja. Jos ratsastaja esittää enemmän kuin yhden hevosen samassa
kilpailussa, on ilmoittautuessa kaiken varalta oltava toinen ratsastaja, joka voi toimia
sijaisena. Hevosen ja ratsastajan varusteet noudattavat FIPO.sääntöjen määräyksiä.
Raippa on sallittu lapsilla ja nuorilla sekä C-flokkurin ja C1-flokkurin ratsastajilla.

3.3. Ohjeistukset
Ratsastajan on noudatettava tuomareiden ja toimitsijoiden ohjeita kaikissa kilpailua
koskevissa asioissa. Jos hän kieltäytyy noudattamasta voimassa olevia sääntöjä,
päätuomarin tulee hylätä hänet kilpailusta poikkeuksetta. Hevosen omistajalla on lupa
etsiä hevoselle uusi ratsastaja mikäli tuomarit suostuvat tähän.

3.4. Pukittelu ja muu tottelemattomuus
Hevoset, jotka pukittelevat, hyppivät pystyyn, kieltäytyvät tottelemasta tai esiintyvät
muuten kurittomasti tulee hylätä kilpailusta. Jos hevonen poistuu radalta tai astuu radan
aidan yli yhdellä tai useammalla jalalla, se hylätään, ellei voida osoittaa, että tämä johtui
ulkopuolisesta häiriötekijästä. Satulasta suistuminen kilpailun aikana on automaattisesti
hylkäyksen peruste.

4. Tuomareista ja tuomarityöstä

4.1. Tuomarit
Gæðingakeppni-tuomariksi tullakseen on suoritettava virallinen tuomarikoe ja saatava
LH:n hallitukselta Gæðingakeppni-tuomarin oikeudet.


Sääntöjen kohdassa 4.1. loput kolme kappaletta koskevat tuomareiden tehtäviä
vain Islannissa pidettävissä kilpailuissa. Ne voi lukea englanninkielisistä säännöistä
halutessaan.

4.2. Tuomareiden velvollisuudet
Tuomari ei saa itse omistaa hevosta, joka kilpailee Landsmótissa tai Fjórðungsmótissa
siinä luokassa, jota hän arvostelee. Jos tuomari arvostelee aluekilpailussa ja omistaa
kisaan osallistuvan hevosen, hänen on astuttava sivuun kyseisen hevosen suorituksen
ajaksi.

Tuomarit valitsevat keskuudestaan päätuomarin. Mahdollisten erimielisyyksien sattuessa
tuomarien keskuudessa ja/tai mikäli joku tuomareista ei suostu antamaan pisteitä,
päätuomarin on yritettävä päästä tuomareiden enemmistön kanssa ratkaisuun.

4.3. Kilpailutapahtuma
Alueellisessa tai pienessä kisassa karsinnat alkavat ratsastamalla hevoset tuomarien
edessä yksi kerrallaan, ilmoittautumisjärjestyksessä (Suomessa lähtöjärjestys arvotaan.)
Päätuomarilla on oikeus sallia 3-5 hevosen arvostelu samanaikaisesti radalla LH:n
Gæðingakeppni-kilpailuiden erikoissääntöjen mukaan (Ks kohta 8.)

Suoritus alkaa radan lyhyen sivun keskeltä. Radalle saapuessaan ratsastajan on valittava
lyhyin reitti sille lyhyelle sivulle, mistä hän aikoo aloittaa. Suorituksen aloitus osoitetaan
tuomareille selkeästi pään nyökkäyksellä.

Ratsastaja päättää kumpaan suuntaan hän aloittaa suorituksensa, ja hän voi vaihtaa
suuntaa kerran suorituksen aikana. Hän voi myös vapaasti valita askellajien
esitysjärjestyksen. 300 metrin radalla hänellä on kolme kierrosta, joiden aikana esittää
suorituksensa.

Jos ratsastaja käyttää suorituksessaan 175m pitkää suoraa (A-flokkurissa) ennen kuin hän
on ratsastanut kolme kierrosta, hänen on lopetettava suoritus ovaalin lyhyellä sivulla.

Tuomarit antavat hevosille pisteet jokaisesta ohjelman osasta näyttäen numerolaput, jotka
kuuluttaja lukee ääneen. Vasta suorituksen päätyttyä kukin tuomari saa näyttää koko
suorituksen yhteispisteet. Välittömästi kilpailun päätyttyä pisteet ja niiden mukaiset
tuloslistat on oltava saatavilla tulostettuina.

Landsmótissa tai Fjórðungsmótissa ratsastajien pisteiden mukainen sijoitus tulee olla
nähtävillä screenillä jokaisen ratsukon suorituksen jälkeen.

4.4. Radan koko
Gæðingakeppni-kilpailut suositellaan pidettäviksi 300 m ovaaliradalla, mutta niitä voidaan
järjestää myös 250m radalla, joka on vähintään 4 m leveä. Näiltä radoilta on oltava pääsy
suorille, joissa on mahdollista esittää vähintään 175m passia. Ovaalirataa ei saa aidata
enempää kuin on tarpeen. Pitkää sivua ei saa käyttää kulkureittinä.

Landsmótin kansallisissa kilpailuissa kilpailu käydään 300m Þ-muotoisellla radalla, jota ei
ole aidattu enempää kuin on tarpeen.

4.5. Erikoissääntöjä
Landsmótissa, Fjórðungsmótissa ja muissa isoissa kilpailuissa kaikkien luokkien karsinnat
tulisi ratsastaa 3-5 hevosta kerrallaan radalla. Ratsastajien lähtöjärjestyksen
määräämiseen näissä kilpailuissa on omat sääntönsä.

Ennen karsintojen alkua tarvitaan 3-4 kisan ulkopuolista esiratsastajaa, jotta tuomarit
voivat päättää yhteisen arvostelulinjan.

Karsintakierrosten jälkeen B-finaaleihin valitaan vähintään kaksinkertainen määrä A-
finaaleihin pääsevistä ratsukoista. B-finaaleissa lähtöjärjestys arvotaan. A-finaalit ovat
aikaisintaan yhden päivän kuluttua karsinnoista ja B-finaaleista.

5. LH-säännöt Gæðingakeppnin pisteiden laskemiseen
5.1. Laskusäännöt

Kun kokonaispisteet näytetään, tuomarit antavat pisteet kahden desimaalin tarkkuudella.
Jokaisen ratsastajan pisteiden keskiarvo näytetään myös kahden desimaalin tarkkuudella.
Sijoitukset ja finaaliin pääseminen ratkaistaan kolmannen desimaalin mukaan. Tämä
sääntö pätee kaikissa Gæðingakeppni-luokissa.

5.2. Ohjelma

5.2.1. A-flokkur (viisikäynti)
Ratsastetaan radalla kolme kierrosta, joiden aikana esitetään: käynti, töltti, ravi, laukka ja
passii. Passin voi näyttää kerran 175m pitkällä suoralla radalla.

5.2.2. B-flokkur (nelikäynti)
Ratsastetaan radalla kolme kierrosta, joiden aikana esitetään: käynti, hidas töltti, ravi,
laukka ja lisätty töltti.

5.2.3. C-flokkur (helppo nelikäynti)
C-flokkurin ratsastaja ei saa kilpailla samalla hevosella A- tai B- flokkurissa saman
kilpailun aikana. C-flokkuria ei kilpailla Landsmótissa. Tämä luokka on tarkoitettu
aloittelijoille. Ratsastetaan radalla kaksi kierrosta, joiden aikana esitetään: käynti, laukka ja
töltti ja/tai ravi. Jos ratsastaja esittää sekä töltin että ravin, parempi niistä arvostellaan.


5.2.4 .C1-flokkur (käynti, töltti, ravi)
C1-flokkurin ratsastaja ei saa kilpailla samalla hevosella A- tai B- flokkurissa saman
kilpailun aikana. C1-flokkuria ei kilpailla Landsmótissa. Ratsastetaan kaksi kierrosta, joiden
aikana esitetään: käynti, töltti ja ravi.

5.3. Pisteiden laskeminen
Pisteet annetaan Gæðingakeppni-asteikon mukaan 5-10 pistettä ja 5.0 on 0-taso. Pisteet
lasketaan näiden luokkakohtaisten taulukoiden mukaan.

A-flokkur
(viisikäynti)

Ohjelman osa Pisteet Kerroin
1. Käynti 5-10 1
2. Ravi 5-10 1
3. Töltti 5-10 2
4. Laukka 5-10 1
5. Passi 5-10 2
6. Eteenpäinpyrkimys 5-10 2
7. Muoto ratsastettuna 5-10 2

Kokonaispisteiden laskemiseksi lasketaan yhteen kaikki seitsemän osiota. Osiot 3, 5,6 ja7
kerrotaan kahdella ja kokonaistulos jaetaan 11:llä. Kaikkien tuomarien kokonaistuloksista
lasketaan keskiarvo lopullisiksi pisteiksi.

B-flokkur
(nelikäynti)

Ohjelman osa Pisteet Kerroin
1. Käynti 5-10 1
2. Ravi 5-10 1
3. Hidas töltti 5-10 1
4. Lisätty töltti 5-10 1
5. Laukka 5-10 1
6. Eteenpäinpyrkimys 5-10 2
7. Muoto ratsastettuna 5-10 2

Kokonaispisteiden laskemiseksi lasketaan yhteen kaikki seitsemän osiota. Osiot 6 ja7
kerrotaan kahdella ja kokonaistulos jaetaan 9:llä. Kaikkien tuomarien kokonaistuloksista
lasketaan keskiarvo lopullisiksi pisteiksi.

C- flokkur
(helppo nelikäynti)

Ohjelman osa Pisteet Kerroin
1. Käynti 5-10 1
2. Ravi/töltti 5-10 1
3. Laukka 5-10 1
4. Eteenpäinpyrkimys ja

innokkuus
5-10 1

5. Muoto ratsastettuna 5-10 1

Kokonaispisteiden laskemiseksi lasketaan yhteen kaikki viisi osiota ja jaetaan viidellä.
Kaikkien tuomarien kokonaistuloksista lasketaan keskiarvo lopullisiksi pisteiksi.


C1- flokkur
(käynti, töltti, ravi)

Ohjelman osa Pisteet Kerroin
1. Käynti 5-10 1
2. Ravi 5-10 1
3. Töltti 5-10 1
4. Eteenpäinpyrkimys ja

innokkuus
5-10 1

5. Muoto ratsastettuna 5-10 1

Kokonaispisteiden laskemiseksi lasketaan yhteen kaikki viisi osiota ja kokonaistulos
jaetaan viidellä. Kaikkien tuomarien kokonaistuloksista lasketaan keskiarvo lopullisiksi
pisteiksi.

6. Gæðingakeppni-kilpailuiden finaalien erityispiirteitä
6.1.
Finaalit
Alueellisissa kilpailuissa karsintojen parhaat pisteet saavuttaneet ratsukot saapuvat
yhdessä radalle finaalin ratsastukseen, jossa päätetään voittaja. Finaalissa osallistujien
määrä tulee olla sama kuin kutakin luokkaa varten varattujen palkintojen määrä on.
Landsmótissa kilpailujen johtajalla on oikeus järjestää sekä A- että B-finaalit jokaisessa
luokassa. A-finaaliin pääsevät ratsukot sijoilta 1-7 ja B-finaaliin sijoilta 8-15 karsintojen
sijoitusten mukaan. B-finaalin voittaja saa luvan kilpailla A-finaalissa. Landsmótissa ja
muissa suurissa kilpailuissa jokaisen luokan finaalissa saa olla kahdeksan ratsukkoa.
Muissa kilpailussa 5 tai 3 hevosta voi kilpailla finaalissa. Jos hevonen ei voi osallistua
finaaliin, karsintojen järjestyksessä seuraava nousee finaaliin. Järjestelytoimikunta
varmistaa, että kaikilla ratsastajilla on selkeästi näkyvät numerot saappaissaan.

Järjestelytoimikunta voi hyödyntää halutessaan näitä erityispiirteitä myös muissakin kuin
suurissa kilpailuissa.

6.2. Finaalit järjestetään seuraavasti
Finaalissa tuomarit arvostelevat ratsukoita hyödyntäen karsintoja varten määritettyjä
pistevaatimuksia. Poikkeuksena on finaaleja koskevat erityiset vaatimukset:

1. Kaikki ratsukot ovat radalla yhtä aikaa tasaisin välimatkoin.
2. Kuuluttaja ohjeistaa, mitä ohjelman osaa esitetään milloinkin sääntöjen määräämässä
järjestyksessä. Hän myös varmistaa, että finaaleissa ratsastetaan molempiin suuntiin,
poikkeuksena passi A-flokkurissa.
3. A-flokkurissa, B-flokkurissa sekä nuorten aikuisten luokassa (18-21v) jokaisen kilpailijan
pisteet luetaan ääneen askellajien välissä. Lopuksi pisteet luetaan myös hevosen
muodosta ja eteenpäinpyrkimyksestä.
4. Lasten ja nuorten luokissa jokaisen kilpailijan pisteet luetaan ääneen askellajien välissä.
Lopuksi pisteet luetaan myös ratsastajan istunnasta ja avuista.
5. Järjestelytoimikunta varmistaa, että ratsastajilla on selkeästi näkyvät numerot
molemmilla puolilla esimerkiksi saappaissaan.

A-flokkur (viisikäynti)
Finaalit järjestetään seuraavasti:

1. Esitetään tölttiä vapaavalintaisessa tempossa enintään kaksi kierrosta molempiin
suuntiin.
2. Esitetään ravia enintään kaksi kierrosta molempiin suuntiin. Ravia on esitettävä
vähintään kaksi pitkää sivua.
3. Esitetään kaksi passiyritystä molemmat samaan, ratsastajien valitsemaan suuntaan.
4. Ohjelman osien välissä suunnanvaihdosten aikana ratsastajien on hidastettava käyntiin,
tasattava välejä ja odotettava kuuluttajan ohjeita.
5. Kaikki finaalit aloitetaan vasempaan kierrokseen.

B-flokkur (nelikäynti)
Seuraavat tulee lukea ratsastajille B-flokkurin finaalin alussa. Finaalit järjestetään
seuraavasti:

1. Esitetään hidasta tölttiä enintään kaksi kierrosta molempiin suuntiin.
2. Esitetään ravia tempon vaihteluilla enintään kaksi kierrosta molempiin suuntiin.
3. Esitetään lisättyä tölttiä radan pitkillä sivuilla, yhteensä enintään kahden kierroksen

ajan molempiin suuntiin.
4. Ohjelman osien välissä suunnanvaihdosten aikana ratsastajien on hidastettava

käyntiin, tasattava välejä ja odotettava kuuluttajan ohjeita.

5. Kaikki finaalit aloitetaan vasempaan kierrokseen.
6. Jos kaksi tai useampi hevonen päätyy samoilla pisteillä ensimmäiselle sijalle,

voittaja valitaan uusintaratsastuksella tai kolikonheitolla. Muilla kuin ensimmäisen
sijan tasapisteillä sijoitus jaetaan.

7. Uusintaratsastukset ratsastetaan aina vasempaan kierrokseen, yksi kierros
askellajia kohti. Tämä pätee sekä aikuisten että nuorison luokissa.

8.

C-flokkur (helppo nelikäynti)
Seuraavat ohjeet tulee lukea ratsastajille C-luokan finaalin alussa. Finaalit järjestetään
seuraavasti:

1. Esitetetään tölttiä tai ravia enintään kaksi kierrosta molempiin suuntiin. Ratsastaja voi
valita, esittääkö töltin vai ravin. Molempien esittäminen ei ole sallittua finaalissa.
2. Esitetään käyntiä enintään yksi kierros molempiin suuntiin.
3. Esitetään laukkaa kaksi kertaa pitkällä sivulla. Yksi ratsastaja kerrallaan esittää laukan
lisäyksen kanssa, sekä hallitun hidastuksen. Ratsastajat päättävät keskenään kuuluttajan
kanssa, kummalla pitkällä sivulla laukka näytetään.
4. Jokaisen ohjelman osan jälkeen annetaan pisteet. Lopuksi annetaan vielä pisteet
eteenpäinpyrkimyksestä ja innokkuudesta sekä muodosta ratsastettuna.
5. Ohjelman osien välissä ja suunnanvaihtojen aikana ratsastajien on hidastettava
käyntiin, tasattava välejä ja odotettava kuuluttajan ohjeita.
6. Kaikki finaalit aloitetaan vasempaan kierrokseen.

C1-flokkur (käynti, töltti, ravi)
Seuraavat ohjeet tulee lukea ratsastajille C1-luokan finaalin alussa. Finaalit järjestetään
seuraavasti:

1. Esitetään tölttiä enintään kaksi kierrosta molempiin suuntiin.
2. Esitetään ravia enintään kaksi kierrosta molempiin suuntiin.
3. Esitetään käyntiä enintään yksi kierros molempiin suuntiin.
4. Jokaisen ohjelman osan jälkeen annetaan pisteet. Lopuksi annetaan vielä pisteet
eteenpäinpyrkimyksestä ja innokkuudesta sekä muodosta ratsastettuna.
5. Ohjelman osien välissä ja suunnanvaihtojen aikana ratsastajien on hidastettava
käyntiin, tasattava välejä ja odotettava kuuluttajan ohjeita.
6. Kaikki finaalit aloitetaan vasempaan kierrokseen.

6.3. Tasapeli

Jos kaksi tai useampi hevonen tulevat samoilla pisteillä ensimmäiselle sijalle, ratsastetaan
heidän välillään uusintaratsastus. Jos joku ensimmäiselle sijalle tulleista ratsastajista ei
halua ratsastaa uudestaan, tuomarit näyttävät sijoitukset perustuen ratsukoiden
finaalipisteisiin. Tämä koskee vain voittosijoitusta. Muut sijoitukset jaetaan. Uusinnat
ratsastetaan aina vasempaan kierrokseen; yksi kierros kutakin askellajia. Tätä käytäntöä
sovelletaan kaikissa luokissa. Uusinnat järjestetään finaalien sääntöjen mukaan. Tuomarit
näyttävät sijoituksen, eivät pisteitä.

6.4. Lähtöjärjestys suurissa kilpailutapahtumissa

Kaikissa luokissa kilpailun järjestäjä arpoo lähtöjärjestyksen. Ratsastajat tai heidän
edustajansa voivat halutessaan olla läsnä arvonnan tapahtuessa.

7. LH säännöt lapsille, nuorille ja nuorille aikuisille

7.1. Ratsastajat
Ikäluokkia on kolme: lasten luokka, nuorten luokka ja nuorten aikuisten luokka. (2019
uutena luokkana on nuorten aikuisten viisikäyntiluokka.) Ratsastajien ikä määräytyy
kalenterivuoden mukaan. Lasten luokassa kilpailevat kuluvana vuonna 13 vuotta täyttävät
ja sitä nuoremmat. Nuorten luokassa kilpailevat kuluvana vuonna 17 vuotta täyttävät ja
sitä nuoremmat. Nuorten aikuisten luokassa kilpailevat kuluvana vuonna 21 vuotta
täyttävät ja sitä nuoremmat.

Lasten ja nuorten luokissa palkintoa ei saa hevonen vaan ratsastaja.

7.2. Kilpahevonen

Lasten ja nuorten luokissa kilpaileva ei voi ratsastaa hevosta, joka osallistuu kilpailussa
muihin luokkiin paitsi jos ratsastaja on sama kaikissa luokissa. Ratsastajat voivat ratsastaa
useampaa kuin yhtä hevosta. Jos nuori ratsastaja pääsee useammalla kuin yhdellä
hevosella finaaliin, hän voi valita, millä hevosella osallistuu. Jos ratsastaja karsiutuu
Landsmótiin tai muuhun suureen kilpailuun useammalla hevosella, on hänen valittava,
millä hevosella aikoo osallistua. Tämä pätee, jos suureen kilpailuun on mahdollista
osallistua vain yhdellä hevosella ratsastajaa kohti.

Landsmótissa nuori ratsastaja ei voi olla vararatsastaja itselleen omassa luokassaan, vaan
hänen on valittava kummalla hevosella hän osallistuu finaaliin myös Landsmótissa.
Lasten, nuorten tai nuorten aikuisten luokkaan osallistuvan hevosen omistajan tulee
kuulua samaan ratsastusseuraan kuin ratsastaja. Jos Lansmótiin tai muuhun suureen
kilpailuun osallistuva hevonen ei pystykään osallistumaan, vararatsastaja hevosineen
tulee sen tilalle.

7.3. Pisteytys

Jokaisesta askellajista annetaan pisteet. Annetuista pisteistä lasketaan keskiarvo. Näiden
lisäksi istunnasta ja avuista annetaan lisäpisteet jokaiseen askellajiin lasten ja nuorten
luokissa.

7.4. Ohjelma

7.4.1. Lasten luokka

Ratsastetaan kaksi kierrosta, joiden aikana esitetään:
– käynti
– ravi ja/tai töltti
– laukka
Jos esitetään sekä ravi että töltti, näistä paremman askellajin pisteet jäävät voimaan.

7.4.2. Nuorten luokka

Ratsastetaan kolme kierrosta, joiden aikana esitetään:
– käynti
– hidas töltti
– ravi
– laukka
– lisätty askellaji: joko töltti tai ravi pitkillä sivuilla

7.4.3. Nuorten aikuisten luokka

Ratsastetaan kolme kierrosta, joiden aikana esitetään:
– käynti
– hidas töltti
– ravi
– laukka
– lisätty töltti pitkillä sivuilla
– muoto ratsastettuna
– eteenpäinpyrkimys7.4.4. Nuorten aikuisten A-flokkur Ratsastetaan kolme kierrosta, joiden aikana esitetään:
– käynti
– töltti
– ravi
– laukka
– passi
– muoto ratsastettuna
– eteenpäinpyrkimys

Passin voi näyttää kerran 175m pitkällä suoralla radalla

7.5. Finaalit nuorten ratsastajien luokissa

Aluekilpailuissa karsinnoissa korkeimmat pisteet saaneet hevoset pääsevät finaaliin
voittajan selvittämiseksi.

Finaaliin osallistuvien hevosten määrä tulee olla sama kuin jaettavien palkintojen määrä.

Kisajärjestäjä varmistaa, että kaikilla ratsastajilla on selkeästi näkyvillä oleva numero
molemmin puolin, esim. saappaissaan.


7.6. Finaalit järjestetään seuraavasti

(SUOM HUOM: Finaaleita edeltää tavallisesti tuomareiden kokous, jossa sovitaan mm se,
miten lasten finaalissa näytetään ravi ja töltti, sillä tässä on kohtaa finaalisäännöissä on
tulkinnanvaraa.)
Finaalissa tuomarit arvostelevat ratsukoita hyödyntäen karsintoja varten määritettyjä
pistevaatimuksia. Poikkeuksena ovat finaaleja koskevat erityiset vaatimukset:

1. Kaikki ratsukot ovat radalla yhtä aikaa tasaisin välimatkoin.
2. Kuuluttaja ohjeistaa, mitä ohjelman osaa esitetään milloinkin, sääntöjen määräämässä
järjestyksessä. Hän myös varmistaa, että finaaleissa ratsastetaan molempiin suuntiin.
3. Lasten ja nuorten luokissa jokaisen kilpailijan pisteet luetaan ääneen askellajien välissä.
Lopuksi pisteet luetaan myös ratsastajan istunnasta ja avuista.
4. Nuorten aikuisten luokassa (18-21v) jokaisen kilpailijan pisteet luetaan ääneen
askellajien välissä. Lopuksi pisteet luetaan myös hevosen muodosta ja
eteenpäinpyrkimyksestä.
5. Järjestelytoimikunta varmistaa, että ratsastajilla on selkeästi näkyvät numerot
molemmilla puolilla, esimerkiksi saappaissaan.

7.6.1. Lasten luokan finaali

Tölttiä ja/tai ravia ratsastetaan vähintään kaksi kierrosta molempiin suuntiin. Jos ratsastaja
esittää molemmat (töltin ja ravin) paremman askellajin pisteet jäävät voimaan. Laukkaa
esitetään yksi ratsukko kerrallaan. Esitetään laukkaa kaksi kertaa pitkällä sivulla. Yksi
ratsastaja kerrallaan esittää laukan lisäyksen kanssa, sekä hallitun hidastuksen. Ratsukot
kokoontuvat lyhyelle sivulla ja päättävät yhdessä kuuluttajan kanssa mihin suuntaan he
haluavat laukata. Pisteet luetaan ääneen jokaisen askellajin jälkeen, ja lopuksi luetaan
pisteet istunnasta ja avuista.

7.6.2. Nuorten luokan finaali

Töltti, ravi ja nopea askellaji (joko töltti tai ravi) esitetään pitkillä sivuilla vähintään kaksi
kierrosta kumpaankin suuntaan. Molemmissa luokissa finaaleissa istunta ja avut
arvostellaan erikseen. Jokaisen askellajin jälkeen pisteet luetaan ääneen, ja lopuksi
pisteet istunnasta ja avuista, jolla on sama keskiarvossa arvo kuin yhdellä askellajilla.

7.6.3. Nuorten aikuisten luokan finaali

Hidas töltti, ravi ja nopea töltti pitkillä sivuilla vähintään kaksi kierrosta molempiin suuntiin.
Kunkin kilpailijan pisteet luetaan ääneen muodosta sekä eteenpäinpyrkimyksestä ja
innokkuudesta.


7.6.4. Nuorten aikuisten viisikäynti finaali
Kuten A-flokkurin finaali

7.7. (Tämä alaotsikko on SIHY:n Gæđingakeppni- toimikunnan lisäys, esiintyy vain
suomenkielissä säännöissä)
Pisteiden laskutaulukot lasten ja nuorten luokissa

Lasten (10-13 v)


Ohjelman osa Pisteet Kerroin
1. Käynti 5-10 1
2. Ravi/töltti 5-10 1
3. Laukka 5-10 1
4. Istunta ja avut käynti 5-10 1
5. Istunta ja avut ravi/töltti 5-10 1
6. Istunta ja avut laukka 5-10 1

Lapsilla saa olla suorituksessa mukana raippa

Nuorten (14-17 v)


Ohjelman osa Pisteet Kerroin
1. Käynti 5-10 1
2. Ravi 5-10 1
3. Hidas töltti 5-10 1
4. Nopea ravi/töltti 5-10 1
5. Laukka 5-10 1
6. Istunta ja avut 5-10 1

Nuorilla saa olla suorituksessa mukana raippaNuorten aikuisten luokka (18- 21 v)


Ohjelman osa Pisteet Kerroin
1. Käynti 5-10 1
2. Ravi 5-10 1
3. Hidas töltti 5-10 1
4. Nopea töltti 5-10 1
5. Laukka 5-10 1
6. Eteenpäinpyrkimys 5-10 1
7. Muoto ratsastettuna 5-10 1
Ratsastetaan kuten aikuisten B-flokkur, mutta nuorten aikuisten ohjelmanosissa ei ole
kertoimiaNuorten aikuisten A-flokkur (18- 21 v)Ohjelman osa Pisteet Kerroin
1. Käynti 5-10 1
2. Ravi 5-10 1
3. Töltti 5-10 1
4. Laukka 5-10 1
5. Passi 5-10 1
6. Eteenpäinpyrkimys 5-10 1
7. Muoto ratsastettuna 5-10 1


Ratsastetaan kuten aikuisten A-flokkur, mutta nuorten aikuisten ohjelmanosissa ei ole
kertoimia
Töltissä vapaa tempo, joskin temponvaihtelusta saa korkeammat pisteet


8. Landsmótin ja Fjórðungsmótin erityiset LH-säännöt gaedingakeppniin

8.1. Karsinnoissa arvostellaan yhtä aikaa radalla kolme-viisi hevosta. Ohjelmat ovat seuraavat:

8.1.1. B-flokkur: kolme-viisi hevosta radalla yhtä aikaa, ratsastetaan vasempaan kierrokseen.
– Kaksi kierrosta hidasta tölttiä
– kaksi kierrosta ravia, vapaa tempo
– kaksi kierrosta nopeaa tölttiä pitkillä sivuilla
– eteenpäinpyrkimys x2, muoto ratsastettuna x2

Tuomarit jakavat seitsemällä.


8.1.2. A-flokkur: kolme-viisi hevosta radalla yhtä aikaa, ratsastetaan vasempaan kierrokseen.
– Kaksi kierrosta tölttiä x2
– kaksi kierrosta ravia, vapaa tempo
– yksi passijuoksi, yksi kerrallaan x 2
– eteenpäinpyrkimys x2, muoto ratsastettuna x2

Tuomarit jakavat yhdeksällä.

8.1.3. Lasten luokka: kolme-viisi hevosta radalla yhtä aikaa, ratsastetaan vasempaan
kierrokseen
.
– Kaksi kierrosta ravia ja/tai tölttiä
– kaksi pitkää sivua laukkaa
– istunta ja avut x2

Tuomarit jakavat neljällä.

8.1.4. Nuorten luokka: kolme-viisi hevosta radalla yhtä aikaa, ratsastetaan vasempaan
kierrokseen
.
– Kaksi kierrosta hidasta tölttiä
– kaksi kierrosta ravia, vapaa tempo
– kaksi kierrosta nopeaa askellajia pitkillä sivuilla tölttiä tai ravia
– istunta ja avut

Tuomarit jakavat neljällä.

8.1.5. Nuorten aikuisten luokka: kolme-viisi hevosta radalla yhtä aikaa, ratsastetaan vasempaan
kierrokseen
.
– Kaksi kierrosta hidasta tölttiä
– kaksi kierrosta ravia, vapaa tempo
– kaksi kierrosta nopeaa tölttiä pitkillä sivuilla
– muoto ratsastettuna
– eteenpäinpyrkimys Tuomarit jakavat viidellä.

Ennen karsintojen alkua vähintään 3-4 hevosta kilpailun ulkopuolelta arvostellaan
esiratsastajina.

Karsintojen jälkeen vähintään kaksinkertainen määrä hevosia jotka ovat päässeet finaaliin
jatkavat semifinaaliin sääntöjen mukaan. Ratsastusjärjestys arvotaan.

Finaalit ratsastetaan aikaisintaan karsintoja ja semifinaaleja seuraavana päivänä.

Landsmótin ja Fjórðungsmótin gaedingakeppnikilpailuissa kaikissa luokissa kilpailun
järjestäjä arpoo lähtöjärjestyksen.

9. Gæđingatölt-luokat (Lisätty islanninkielisten sääntöjen pohjalta vapaasti kääntäen.

Suomessa nimitys GK-Töltti)

9.1.

Gæðingatölt – aikuisten ja nuorten aikuisten luokat, karsinnat

Ratsastetaan kaksi kierrosta. Ensimmäisellä kierroksella esitetään hidasta tölttiä.

Hidastetaan käyntiin, vaihdetaan suuntaa ja esitetään vapaatempoista tölttiä yksi kierros.

Mikäli radalla on useampi ratsukko, ratsastetaan kuuluttajan ohjeiden mukaan, siten, että

kaikki ehtivät näyttää vähintään kaksi pitkää sivua kumpaakin ohjelmanosaa. Arvostelu

pistellä 5-10, oheisen taulukon mukaan.

Ohjelman osa Pisteet Kerroin

1. Hidas töltti 5-10 1

2. Vapaatempoinen töltti 5-10 1

3. Eteenpäinpyrkimys 5-10 1

5. Muoto ratsastettuna 5-10 1

9. 2

Gæðingatölt – aikuisten ja nuorten aikuisten luokat, finaali

Esitetään hidasta tölttiä kuulutuksen mukaan kaksi kierrosta molempiin suuntiin. Esitetään

vapaatempoista tölttiä kuulutusten mukaan kaksi kierrosta molempiin suuntiin.

Ohjelmanosien välissä ja suunnanvaihdossa kilpailijoiden tulee hidastaa käyntiin, tasata

välimatkoja ja noudattaa kuuluttajan ohjeita. Vapaatempoisen töltin suunnan vaihdon

kohdalla hevosille annetaan minuutin tauko, jonka aikana annetaan hevosten kävellä

rauhallisesti. Kaikki finaalit alkavat vasempaan kierrokseen.

9.3.

Gæðingatölt – lasten luokka, karsinnat

Ratsastetaan kaksi kierrosta. Ensimmäisellä kierroksella esitetään hidasta tölttiä.

Hidastetaan käyntiin, vaihdetaan suuntaa ja esitetään vapaatempoista tölttiä yksi kierros.

Mikäli radalla on useampi ratsukko, ratsastetaan kuuluttajan ohjeiden mukaan, siten, että

kaikki ehtivät näyttää vähintään kaksi pitkää sivua kumpaakin ohjelmanosaa. Arvostelu

pistellä 5-10, oheisen taulukon mukaan.

Ohjelman osa Pisteet Kerroin

1. Hidas töltti 5-10 1

2. Vapaatempoinen töltti 5-10 1

3. Hidas töltti istunta ja avut 5-10 1

5. Vapaatempoinen töltti

istunta ja avut

5-10 1

9.4.

Gæðingatölt – nuorten luokka, karsinnat

Ratsastetaan kaksi kierrosta. Ensimmäisellä kierroksella esitetään hidasta tölttiä.

Hidastetaan käyntiin, vaihdetaan suuntaa ja esitetään vapaatempoista tölttiä yksi kierros.

Mikäli radalla on useampi ratsukko, ratsastetaan kuuluttajan ohjeiden mukaan, siten, että

kaikki ehtivät näyttää vähintään kaksi pitkää sivua kumpaakin ohjelmanosaa. Arvostelu

pistellä 5-10, oheisen taulukon mukaan.

Ohjelman osa Pisteet Kerroin

1. Hidas töltti 5-10 1

2. Vapaatempoinen töltti 5-10 1

3. Hidas töltti istunta ja avut 5-10 1

5. Vapaatempoinen töltti

istunta ja avut

5-10 1

9. 5.

Gæðingatölt – lasten ja nuorten luokat, finaali

Esitetään hidasta tölttiä kuulutuksen mukaan kaksi kierrosta molempiin suuntiin. Esitetään

vapaatempoista tölttiä kuulutusten mukaan kaksi kierrosta molempiin suuntiin.

Ohjelmanosien välissä ja suunnanvaihdossa kilpailijoiden tulee hidastaa käyntiin, tasata

välimatkoja ja noudattaa kuuluttajan ohjeita. Vapaatempoisen töltin suunnan vaihdon

kohdalla hevosille annetaan minuutin tauko, jonka aikana annetaan hevosten kävellä

rauhallisesti. Ohjelmanosien jälkeen annetaan pisteet askelljeista ja lopuksi pisteet

istunnasta ja avuista. Kaikki finaalit alkavat vasempaan kierrokseen.